Odpowiedzi

2010-02-08T18:31:08+01:00
Dane:
m = 10 g = 0,01 kg
V₁ = 500 m/s
V₂ = 300 m/s
Rozw.:
p₁ = m × V₁ = 0,01 kg × 500 m/s = 5 [kg × m/s]
p₂ = m × V₂ = 0,01 kg × 300 m/s = 3 [kg × m/s]
Pęd zmalał o 2 [kg × m/s] w wyniku strat energii , która poszła na wykonanie pracy podczas przebijania tarczy
29 4 29