Siemka:D

Treść zadań:

1.
Obwód prostokąta jest równy 28 cm. Jeśli dłuższy bok tego prostokąta zmniejszymy o 1 cm, to otrzymamy kwadrat.
Oblicz pole prostokąta i długości jego przekątnej.

2.
W rombie dłuższą przekątną skrócono o 20%, a krótszą wydłużono o 20%, tak że pole otrzymanego rombu jest o 8 cm₂ mniejsze niż pole rombu przed zmianą. Oblicz pole otrzymanego rombu.

3.
Różnica cyfr liczby dwucyfrowej niepodzielnej przez 10 jest równa 5. Różnica tej liczby i utworzonej z niej po przestawieniu cyfr jest równa 45. Znajdź te liczbę.

ROZWIĄZAĆ ZA POMOCĄ UKŁADU RÓWNAŃ!!!

1

Odpowiedzi

2010-02-09T12:57:43+01:00
1) Obw.=28
2a+2b=28
b=a-1
2a+2(a-1)=28
2a+2a-2=28
4a=30
a=7,5
b=a-1=7,5-1=6,5
d-przeciwprostokątna
d^2=a^2+b^2
d^2=7,5^2*6,5^2
d^2=56,25+42,25
d=9,92
P=a*b
P=7,5*6,5
P=48,75