Odpowiedzi

2010-02-08T18:42:32+01:00
P=(a+b)*h/2
b=10cm
h=2cm
a=10+4√3
P=(10+4√3+10)*2/2
P=(20+4√3)cm²
2010-02-08T18:53:19+01:00
Obliczamy wysokość trapezu
Dane
a=10cm (ramię)
kąt 30 stopni
Szukane
h=?
ae=? odcinek od punktu A do punktu , w którym wysokość opada na podstawę trapezu)
AB=? (dolna podstawa)
----------------------------------
h/a= sin 30 stopni (/ oznacza kreskę ułamkowa)
h= sin 30 * 4
h= 1/2*4
h= 2 cm

Z tw.Pitagorasa obliczamy odcinek AB
a^= h^+AE^ (^ oznacza do kwadratu)
AE^= a^-h^
AE^=4^-2^
AE^= 16-4
AE^=12
AE=3,5(w zaokrągleniu
Podstawa AB= AE+CD +FB
AE=FB (trapez równoramienny)
AB= 2*3,5 +10= 17 cm
Pole trapezu
P=1/2*(a+b)*h
P=1/2(17+10)*2
P=13,5*2=27 cm^
Pole trapezu równa się 27 cm^
---------------------------------
Narysuj trapez i opuść dwie wysokośći, wyjdą te odcinki