Zadanie 1 A (Rysunek 1)
Która ściana prostopadłościanu SKRZYNIA jest równoległa do ściany SKRZ?
Które krawędzie są równoległe, a które prostopadłe do krawędzi SY


Zadanie 1 B
Oblicz pole powierzchni oraz łączną długość krawędzi prostopadłościanu o wymiarach 4cm X 6cm X 2dm
Zadanie 2
Odpowiedz ile ścian, ile wierzchołków i ile krawędzi ma :
a)Graniastosłup prosty trzynastokątny
b)Ostrosłup ośmiokątny
Zadanie 3
Pole Powierzchni całkowitej pewne graniastosłupa prostego jest równe 320cm2.
Wysokość graniastosłupa wynosi 10cm, a obwód podstawy jest równy 18cm. Oblicz, jakie jest pole podstawy tego graniastosłupa.
Zadanie 4
Wyraz w litach i mililitrah objętść rostopadłościanu o wymiarach:
8dm X 35cm X 4dm
Zadanie 5 (Rysunek 2)
Rysunek obok przedstawia graniastosłup i jego podstawę.
Oblicz objętość tego graniastosłupa.
Zadanie 6*
Z ostrosłupa o powierzchni całkowitej 100dm2 wycięto sześcian o krawędzi 8cm. Jaką powierzchnię ma otrzymana bryła?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T19:08:44+01:00
Zad1
a) równoległa jest ściana YNIA
równoległe są ZA, RI, KN
prostopadłe są SK, SZ, YA , YN
b)
łączna długość krawędzi 4*4+4*2+4*6=48cm
P=(2*4)*2+(2*6)*2+(6*4)*2=88cm2
2.
a)Graniastosłup prosty trzynastokątny ścian:7 wierzchołków 13 krawędzi:26
b)Ostrosłup ośmiokątny ś:9 w:9 k:16
Zadanie 3
320cm2:10cm=32cm2-tyle wynosi pole podstawy
Zadanie 4
8dm X 35cm X 4dm
35cm=3,5dm
V=8dm*3,5dm*4dm=112dm3=112l=11200ml
Zadanie 5
Jak rozumiem tam nie ma jednostek, więc:
P=4*7:2=14
V=14*12=168
Zadanie 6*
8cm=0,8dm
0,8dm*0,8dm=0,64dm2
0,64dm2*5=3,2dm2
100dm2+3,2dm2-0,64dm2=100dm2-2,56dm2=97,44dm2


LICZĘ NA NAJLEPSZĄ ODPOWIEDŹ
5 3 5
2010-02-08T20:39:22+01:00
1
a)SKRZ||YANI
SY||NK, IR, KZ
SY prostopadłe do SK,ZR, AI,YA,SZ,NI,KR
b)4cmx6cmx2dm=4cmx6cmx20cm
P1=4cm*6cm=24 cm 24cm*2=48 cm=4,8 dm
P2=4 cm*20 cm= 80 cm 80cm*2=160cm=16dm
P3=20cm*6cm=120 cm 120 cm*2=240 cm=24dm
Pc=4,8dm +16dm +24dm=44,4 dm

20*4cm=80cm
4cm*4=16cm
6 cm *4=24 cm
80cm+16cm+24cm=120cm=12dm

2
a)39 krawędzi,26 wierzchołków
b)9 wierzchołków, 16 krawędzi

3
Pc=320cm
h=10cm
Ob podstawy=18cm

320:10=32
32=16*2

Pp=16cm*2cm=32cm²

4
8dmx35cmx4dm

V=Pp*h
h=4dm
Pp=8dm*35cm=8dm*3,5dm=28 dm²

V=28dm²*4 dm=104dm³

104dm³=104l
104l=10400ml

5
V=Pp*h
Pp=(a*h):2=4cm*7cm:2=28cm:2=14cm²
h=12cm
V=14cm²*12cm=168cm³

6
Pole sześcianu=a*a*a=8cm*8cm*8cm=64cm*8cm=512cm²
100dm²=10000cm²
10000cm²-512cm²=9488cm²
1 5 1