Zad.5. 15l miodu rozlano do trzech słojów.W drugim słoju zmieściło się o 2l więcej niż w pierwszym,a w trzecim o 5l więcej niż w drugim.Ile miodu jest w każdym słoju?

zad.6.Suma trzech liczb jest równa 92.Druga z liczb jest dwa razy większa od pierwszej.a trzecia o 12 większa od drugiej.Jakie to liczby?

zad.7.suma trzech liczb jest równa 68.Druga z nich jest dwa razy większa od pierwszej,a trzecia o 12 mniejsza od drugiej.Jakie to liczby? rozwiąż za pomocą równań

1

Odpowiedzi

2010-02-08T18:51:35+01:00
Zad5.

x- objętość pierwszego słoika
x+2 - objętość drugiego słoika
x+2+5 - objetość trzeciego słoika

x+ x+2 + x+2+5 = 15

3x + 9 = 15 /-9

3x = 6 /:3

x= 2
Odp. objetość pierwszego wynosi 2 drugiego 4 a trzeciego 9

zad.6
*- to jest razy jbc :)

x- pierwsza liczba
x*2- druga liczba
x*2+12-trzecia liczba

x+x*2+x*2+12=92

5x+12=92/-12
5x=80/:5
x=16
Odp: pierwsza liczba 16 druga 32 a trzecia 44

zad.7
x- pierwsza liczba
x*2- druga liczba
x*2-12 - trzecia liczba

x+x*2+x*2-12=68
5x-12=68/+12
5x=80/:5
x=16
Odp. pierwsza liczba 16 druga 32 a trzecia 20