Odpowiedzi

2012-12-30T10:51:45+01:00

Wielo zwrotkowy hymn ZSRR nosił tytuł Hymnu Partii Bolszewików- jego pierwotna wersja powstała w 1943 r, w 1977 zmieniono jego tekst ze wględu na wzmianki o Stalinie

2012-12-30T11:19:14+01:00

Niezłomny jest związek republik swobodnych,
Ruś Wielka na setki złączyła je lat.
Niech żyje potężny jednością narodów,
Z ich woli stworzony nasz kraj - Związek Rad!

Chwała ci, Ojczyzno, tyś ziemia swobody,
Ludów przyjaźni ostoja i straż!
Sztandar radziecki, sztandar ludowy,
Drogą zwycięstwa niech kraj wiedzie nasz!

Skroś burze świeciło nam słońce swobody,
Nas wiódł wielki Lenin, wskazywał nam cel,
Wychował nas Stalin w wierności ludowi,
Do wielkich zapalał nas trudów i dzieł!

Chwała ci, Ojczyzno, tyś ziemia swobody,
Ludów szczęścia ostoja i straż!
Sztandar radziecki, sztandar ludowy,
Drogą zwycięstwa niech kraj wiedzie nasz!

Okrzepła nam armia w bitewnym mozole.
Najeźdźców zmieciemy, zetrzemy ich ślad!
My w bitwach stanowim o losach pokoleń,
My sławą okryjem ojczysty Kraj Rad!

Chwała ci, Ojczyzno, tyś ziemia swobody,
Ludów sławy ostoja i straż!
Sztandar radziecki, sztandar ludowy,
Drogą zwycięstwa niech kraj wiedzie nasz!

 

Myślę że pomogłam :)