Odpowiedzi

2010-02-08T18:49:52+01:00
Kąt pełny-ramiona tego kąta się pokrywają,
kąt półpełny-ramiona tego kąta tworzą prostą,
kąt prosty-ramiona tego kąta są prostopadłe,
kąt rozwarty-jest on większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego,
kąt ostry-jest on mniejszy od kąta prostego,
kąt wypukły -kąt wypukły jest mniejszy lub równy 180,
kąt wklęsły-jest on większy od kąta półpełnego i mniejszy od kąta półpełnego,
kąt zerowy- Kąt zerowy, to kąt, którego ramiona pokrywają się i który zawiera tylko punkty należące do ramion.
40 3 40
2010-02-08T18:52:58+01:00
Kąt ostry-miara kąta ostrego jest większa od 0 i mniejsza od 90
kąt rozwarty-miara kąta jest większa od 90 a mniejsza od 180
kąt prosty-ramona kątu są prostowadłe(90)
Kąty:ostry,rozwarty,prosty to kąty wypukłe
kąt półpełny- ramiona kątu tworzą prostą, to kąt wypuły ma 180
kąt pełny-ramiona kątu pokrywają się, kąt pełny to kąt wypukły,ma 360 do kąta należą wszystkie punkty płaszczyzny
kąt wklęsły-ma miarę większą od 180 a mniejszą od 360
kąt wypukły-ma miarę wiekszą lub równą 0 i mniejszą lub równą 180 lub równą 360
kąt zerowy- ramiona kąta pokrywają się do kąta należą tylko punkty jego ramion ma on 0


42 4 42