Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-08T19:18:47+01:00
K S A W E R Y B R A N I C K I
R O S J Ą
S T A N I S Ł A W A U G U S T
W I Ę K S Z O Ś C I G Ł O S Ó W
S T R A Ż P R A W
F R Y D E R Y K A U G U S T
T A R G O W I C Z A N I E
U P A D E K
C A R Y C Y
M A J
S T A N I S Ł A W M A Ł A C H O W S K I
1.Przeciwnik Konstytucji 3 maja.
2.Z kim Polska przegrała w wojnie o obronie Konstytucji.
3.Kto przystąpił do Targowicy.
4.Po likwidacji liberum veto wprowadzono zasadę...
5.Organ władzy wykonawczej podczas Konstytucji obradujący przy królu.
6.Kto miał zostać królem po Stanisławie Auguście Poniatowskim.
7.Kto poprosił Rosjan o pomoc w obaleniu Rzeczypospolitej.
8.W 1792 roku nastąpił ...... Konstytucji 3 maja.
9.Stanisław August Poniatowski został wybrany królem pod naciskiem ...... Katarzyny II.
10.Miesiąc, w którym powstała Konstytucja.
11.Zwolennik reform Konstytucji 3 maja.

DAJ NAJLEPSZĄ:):):):):):):):)