Góry w Belgi częściowo we francji i Luksemburgu stanowiące zachodnie przedłużenie reniskich gór łubkowych najwyższy szczyt bottrange 694m.n.p.m sfałdowane podczas ruchów góro twórczych następnie zniszczone i ponownie wypiętrzone w kenezoiku to dzięki za odpowiedz

2

Odpowiedzi

2010-02-08T18:47:31+01:00
2010-02-08T18:49:34+01:00