1.Napisz równanie reakcji:
a) kwasu oleinowego z wodorotlenkiem sodu
b) kwasu propionowego z magnezem
c) półspalania kwasu masłowego
d) spalania niecałkowitego kwasu propionowego

2. Napisz równania reakcji otrzymywania mrówczanu sodu trzema sposobami.

1

Odpowiedzi

2010-02-08T18:53:42+01:00
1.Napisz równanie reakcji:
a) kwasu oleinowego z wodorotlenkiem sodu
C17H33COOH + NaOH= C17H33COONa+H2O
b) kwasu propionowego z magnezem
2C2H5COOH+Mg= (C2H5COO)2Mg+ H2
c) półspalania kwasu masłowego
C3H7COOH + 3O2=4CO + 4H2O
d) spalania niecałkowitego kwasu propionowego
2C2H5COOH+ O2= 6C + 6H2O

2. Napisz równania reakcji otrzymywania mrówczanu sodu trzema sposobami.
2HCOOH+ 2Na= 2HCOONa + H2
HCOOH+ NaOH = HCOONa + H2O
2HCOOH+ Na2O = 2HCOONa + H2O
4 3 4