Odpowiedzi

2011-08-15T09:41:42+02:00

-zjawiska krasowe-są to zjawiska powstałe pod wpływem wód podziemnych.
-jaskinie-naturalne korytarze w skale powstałe w wyniku rozpuszczającego działania wód podziemnych.Najdłuższą jaskinią świata jest Jaskinia Mamutowa w USA.Łączna długość jej krytarzy to 500km.W polsce najdłuższą jaskinia jest Wysoka-Za siemiu Progami w Tatrach(ponad 10km).
-stalaktyt-forma rosnąca w dół jaskini.
-stalagmit-forma tworząca się na dnie jaskini
-stalagnat-pojęcie które określa połączenie dwóch form:stalaktytu(sopleńca) i stalagmitu
-wywierzysko-wypływ,który często staję się źródłem dla rzeki.
-Ojcowski Park Narodowy-jest to najmniejszy Park Narodowy w Polsce.Dominuje w tym parku krajobraz wyżyn,ze skałkami wapiennymi.Zajmuję część Jury Krakowsko-Częstochowskiej z Doliną Prądnika.Teren zbudowany jest z wapieni,pokrytych glinami i lessem.Tworzą one formy o różnorodnych kształtach.Występują tu też liczne jaskinie.

 

 

liczę na naj ;D

2 5 2