Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-10T23:26:32+02:00
Korzystasz z Prawa Coulomba
F=k*(q₁*q₂/r²)
Dane:
F=4 N, q₁=2*10⁻⁵ C, r=6*10⁻⁵ cm=6*10⁻³ m,
k-(stała zależna od ośrodka) - jeśli założymy że jest to próżnia to k=1/4πε₀ (ε₀-przenikalność elektryczna próżni)≈9*10⁹ m/F=9*10⁹ kg*m³/A²*s⁴ {k=1/4πε₀, ε₀=10⁻⁹*(1/36π), zatem k=1/[4π*10⁻⁹*(1/36π)]=1/[(1/9)*10⁻⁹]=9*10⁹ }
Wzór:
F=k*(q₁*q₂/r²) /*r²
F*r²=k*q₁*q₂ /:(k*q₁)
[F*r²]/[k*q₁]=q₂
q₂=[F*r²]/[k*q₁]
Obliczenia:
q₂=[4*(6*10⁻³)²]/[9*10⁹*2*10⁻⁵]=[4*36*10⁻⁶]/[18*10⁴]=[144*10⁻⁶]/[18*10⁴]=8*10⁻¹⁰ C
Rachunek jednostek:
[q₂]=[{(kg*m)/s²}*m²]/[{kg*m³/A²*s⁴}*(A*s)]=[(kg*m³)/s²]/[kg*m³/A*s³]=[(kg*m³)/s²]*[A*s³/kg*m³]=[A*s³]/s²=A*s=C