Kiedy (w jakiej erze, okresie, epoce) i w jaki sposob powstały na stokach Łysogór potężne rumowiska skalne zwane goloborzami ?

Góry Świetokrzyskie są częscią Wyżyny kieleckiej. W ktorej orogenezie góry te zostały wydźwignięte po raz ostatni?

1

Odpowiedzi

2010-02-08T18:54:36+01:00
Gołoborza świętokrzyskie powstały w wyniku wietrzenia późnokambryjskich piaskowców kwarcytowych w okresie czwartorzędu. Procesy te zachodziły w chłodnym klimacie jaki panował na obszarze Polski w plejstocenie. Głównym czynnikiem powstania gołoborzy były procesy mrozowe (zmiany temperatury - zamarzanie i rozmarzanie podłoża; zamarzanie wody w szczelinach i spękaniach ciosowych) powodujące rozpad blokowy skał.

Czwartorzęd (Q) – najmłodszy okres ery kenozoicznej, który zaczął się 2,588 mln lat temu z końcem neogenu i trwa do dziś. Dzieli się na:

* holocen od 11 700 lat temu do dziś,
* plejstocen od 2 588 000 do 11 700 lat temu.


myślę że coś pomogłem :)
153 1 153