Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T19:06:40+01:00
1. Osoba mówiąca w wierszu (podmiot liryczny) często można interpretować jako pisarza, choć nie zawsze (autor może mówić w czyimś imieniu lub patrzeć z perspektywy kogoś innego). Osoba ta ujawnia się poprzez osobowe formy czasowników i przyimki dzierżawcze takie jak mój, moje.
2. Tak jak powiedziałem, podmiot liryczny może ujawniać się wprost przez osobowe formy czasowników i przyimki dzierżawcze takie jak mój, moje, moja, wtedy jest to liryka bezpośrednia, lub bardziej ukryć się i przemawiać poprzez zachowania bohaterów, sytuacje zdarzenia (liryka pośrednia).
3. Trzeba przeczytać kilka razy, spróbować wychwicić kluczowe słowa, sprawdzić znaczenia możliwie wielu słów, których się nie rozumie, ale najważniejsze, żeby przeczytać wolno i wyraźnie, najlepiej na głos kilka razy (tak mi pani od polaka zawsze mówi).