Odpowiedzi

2010-02-09T15:24:54+01:00
Jak wynika z wykresu blisko połowa spośród posłów, którzy wzięli udział w badaniu generalnie źle ocenia pracę obecnego Sejmu (48,6%), z czego prawie co piąty miał w tej kwestii bardo negatywną opinię, oceniając aktualną działalność Sejmu bardo źle. Połowa posłów jest średnio zadowolona z efektywności działania Sejmu obecnej kadencji, oceniając ją raczej dobrze. W grupie tej częściej znajdują się przedstawiciele Sojuszu Lewicy Demokratycznej (63,2% z nich ocenia dobrze pracę Sejmu), Samoobrony (55,6%), SDPL (50%). Wśród posłów negatywnie oceniających pracę Sejmu przeważają przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, z których 64,3% wyraziło złą opinię o działaniach Sejmu, podobnie miało to miejsce wśród posłów Prawa i Sprawiedliwości. Warto odnotować, że wśród przedstawicieli dominującej w obecnym Sejmie partii SLD aż 36,8% posłów źle oceniło jego działalność.