Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T18:58:22+01:00
Powstanie niepodległego
panstwa polskiego i rozpad dawnej, carskiej Rosji
wyniku dwóch rewolucji i przegranej wojny z
panstwami centralnymi, do Rosji uniezale¿niły sie jej dawne prowincje m.in.: Finlandia, kraje
nadbałtyckie, Ukraina, sama zas Rosje trawiła wojna domowa miedzy bolszewikami.