Odpowiedzi

2009-10-10T13:53:09+02:00
4x-2y=6 (L/-2 obustronnie dzielimy pierwsze równanie przez -2)
3x-4y=12

-2x+y=-3
3x-4y=12

y=2x-3 (wyznaczyliśmy y i podstawiamy za y do drugiego równania)
3x-4(2x-3)=12

y=2x-3
3x-8x+12=12

y=2x-3
-5x=0 L/-5 obustronnie dzielimy przez -5

y=2x-3
x=0
(za x podstawiamy 0 w pierwszym równaniu i otrzymujemy y)
y=-3
x=0

układ rozwiązany metodą podstwiania
2009-10-10T14:43:28+02:00
4x=6-2y
3(6-2y)-4y=12

4x=6-2y
18-6y-4y=12

4x=6-2y
-10y=12-18

4x=6-2y
-10y=-6|/-10

4x=6-2y
y=0,6

4x=6-2*0,6
y=0,6

4x=6-1,2
y=0,6

4x=4,8|/4
y=0,3

x=1,2
y=0,6