Z listwy drewnianej w kształcie prostopadłościanu o długości 2 m i podstawie kwadratowej o boku 3 cm pan Kowalski chce wytoczyc walec o jak największej objętości. Jaki procent listowy odpadnie przy wytaczaniu tego walca? Zapisz obliczenia (do obliczeń przyjmij π = 3,14)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T19:02:50+01:00
Bok kwadratu staję się średnicą przekroju
1/2a=r
Vp=3*3*200=1 800cm(sześciennych) - objętość prostopadłościanu
Vw=3,14*1,5*1,5*200=1 413cm(sześciennych)-objętość walca

odpady: 1 800 - 1 413 = 387

1 800 - 100%
387 - x

x=100%*387/1 800 = 21,5%