Zbudowano transformator , którego uzwojenie pierwotne składa się z 1000 zwojów , a uzwojenie wtórne z jednego zwoju . Natężenie prądu płynącego w uzwojeniu pierwotnym wynosi 10A . Oblicz natężenie prądu płynącego w uzwojeniu wtórnym .

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T19:01:19+01:00
N1=1000 zwojów
N2=1 zwój
I1=10A
I2=?
N1/N2=I2/I1
I2=N1*I1/N2=1000*10A/1=10000A=10kA
2010-02-08T19:01:21+01:00
N we=1000
n wy=1
Iwe=10A

Iwy/Iwe=n we/n wy
Iwy= 1000*10A=10 000A