Zad.1
Wiedząc, że:
AD||BC , |Od|=4 , |CD|=3,6 oraz |BC|=8 , oblicz długość |AD| .

rysunek w załączniku nr.2zad.2
Wyznaczając x ze wzoru m=¹/₃ xk² , otrzymamy:

a) x=mk²/3

b) x=m/3k²

c) x=3m/k²

d) x=3k²/m


_____proszę o obliczenia__[!!!]___;-)___

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T15:01:10+01:00
M=1/3xK kwadrat
3n=xK kwad
3m/K kwadrat=x
1 5 1