Odpowiedzi

2010-02-08T19:00:05+01:00
W testamencie Bolesław Krzywousty spisał swą ostatnią wolę. Było to podzielenie kraju na dzielnice dziedziczne, plus dzielnica senioralna dla najstarszego syna Władysława Wygnańca.

Senior to najstarszy z rodu piastów członek np. właśnie Władysław Wygnaniec
33 3 33
2010-02-08T19:00:40+01:00
A).Testament Bolesława Krzywoustego (zwany inaczej statutem) – akt prawno-polityczny, w którym władca ustalił zasady następstwa tronu i wprowadził podział terytorialny Polski między swoich synów. Od tej pory główna władza należała do księcia zwierzchniego,którym każdorazowo miał zostawać najstarszy przedstawiciel rodu.
b).senior -sprawujący władzę nad podległymi mu wasalami, także przydomek, który otrzymywał wasal, gdy podzielił swoją ziemię i oddał ją innym wasalom.
32 3 32
2010-02-08T19:02:23+01:00
Najstarszy członek rodziny, zespołu lub organizacji, najstarszy stażem pracownik

testament Krzywoustego został sporządzony podczas świąt bożonarodzeniowych w 1117
20 3 20