Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-10T13:58:08+02:00
Samowychowanie, samorzutne kształtowanie i doskonalenie własnych postaw, charakteru, poglądu na świat, zdolności, zazwyczaj zgodne z przyjętymi wzorcami osobowości.

Adolescencja, okres dorastania, między dzieciństwem a dorosłością, przypadający między 11-12 a 17-21 rokiem życia, charakteryzujący się nasilonymi zmianami fizycznymi i psychologicznymi, które mają charakter dynamicznego procesu, uwarunkowanego w dużym stopniu sytuacją socjokulturową i ekonomiczną.

Reakcje osoby niedojrzałej emocjonalnie:
-nie umie akceptować siebie oraz innych
-ma problemy w relacjach z innymi ludźmi
-ma w podświadomości zakodowane, że na miłość i przyjaźń trzeba zasłużyć
-ma problemy z podejmowaniem decyzji
-ciągle musi udowadniać sobie i innym, że jest czegoś warta
2009-10-10T14:44:10+02:00
Samowychowanie-samorzutne kształtowanie i doskonalenie własnych postaw, charakteru, poglądu na świat, zdolności, zazwyczaj zgodne z przyjętymi wzorcami osobowości.

Adolescencja-okres dorastania, między dzieciństwem a dorosłością.
2009-10-10T16:47:47+02:00
Samowychowanie-samorzutne kształtowanie i doskonalenie własnych postaw, charakteru, poglądu na świat, zdolności, zazwyczaj zgodne z przyjętymi wzorcami osobowości.

Adolescencja-okres dorastania, między dzieciństwem a dorosłością, przypadający między 11-12 a 17-21 rokiem życia, charakteryzujący się nasilonymi zmianami fizycznymi i psychologicznymi, które mają charakter dynamicznego procesu, uwarunkowanego w dużym stopniu sytuacją socjokulturową i ekonomiczną.

Osoba niedojrzała to osoba poniżej 18 lat;mająca dziecinne cechy;
która charakteryzuje się bierną i wyczekującą postawą