Na podstawie fragmentu Kodeksu Hammurabiego napisz czym zajmowała się ludnośc Mezopotamii oraz jaki system gospodarczy panował na tym obszarze tzn. kto stanowił podstawową siłę roboczą.

Podaj jak długo trwał niepodległy byt państwa żydowskiego oraz za czyją sprawą został ograniczony. Jak okres niewoli narodu żydowskiego jest określany w historiografii?

2

Odpowiedzi

2009-10-10T18:03:56+02:00
Podstawową siłę roboczą stanowili niewolnicy.

Ich podstawowym zajęciem była uprawa roli i hodowla bydło. Wznosili łodzie i tratwy, dzięki którymi mogli bez problemu przebywać morze. Zajmowali się wyrabianiem naczyń ceramicznych. Najbardziej rozwiniętym filarem był handel, który był szeroko rozwinięty.
6 4 6
2009-10-10T18:35:04+02:00
Podstawową siłę roboczą stanowili chłopi.
(Niewolnicy służyli tylko i wyłącznie w pałacu )

Niepodległośc państwa żydowkiego trwała do VI w.p.n.e.,
Została ograniczona za sprawą zdobycia Jerozolimy przez Babilończyków.

Jak okres niewoli narodu żydowskiego jest określany w historiografii?
Niewola babilońska.
6 4 6