Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T19:32:12+01:00
1.Podwyższenie podatków i zwołanie Stanów Generalnych.
2.Zapewnienie przewagi stanu 3 podczas głosowania.
3.Nakazanie zamknięcia sali obrad.
4.Powstanie Zgromadzenia Narodowe Konstytucji zwane Konstytuantą.
5.Zdobycie i zburzenie Bastylii przez tłum.
6.Zgromadzenie wzniosło przywileje i uchwaliło Deklarację praw człowieka i obywatela.
7.Uchwalenie konstytucji 3 Września 1791r.
8.Wprowadzenie ustroju monarchii konstytucyjnej.
9.Odebranie praw Królowi.
10.Uwięzienie króla z rodziną-1792r.
11.Ścięto Króla Ludwika 16