1) Podam odpowiedni przymiotnik do określenia czyiś zdolności :
Lubię matematykę -
Lubię grać na instrumentach -
Lubię wykonywać pracę -
Jestem dobry z języków -
Lubię sport -
Mam bujną wyobrażnię -

2) Do podanych czasowników dodam odpowiedni przyimek :
belive
wait
look
warry
know
come
think

3) Przetłumaczę zdania w czasach Past Simple i Continous

Tom oglądał televizję podczas gdy Ann gotowała obiat.


Poszłam na spacer kiedy spotkałam Andrzeja


Ona brała prysznic kiedy zadzwonił telefon


my czelaliśmy na autobus kiedy zaczeło padać

1

Odpowiedzi

2010-02-08T20:40:08+01:00
1) Podam odpowiedni przymiotnik do określenia czyiś zdolności :
Lubię matematykę - ambitious
Lubię grać na instrumentach - creative
Lubię wykonywać pracę - labor
Jestem dobry z języków - talkative
Lubię sport - active
Mam bujną wyobrażnię - romantic
2) Do podanych czasowników dodam odpowiedni przyimek :
belive "in"
wait "for"
look "after"
worry "about"
know "more"
come "in"
think "about"

3) Przetłumaczę zdania w czasach Past Simple i Continous

Tom oglądał televizję podczas gdy Ann gotowała obiat.
-Tom was watching TV while Ann was cooking.(making dinner;preparing dinner)

Poszłam na spacer kiedy spotkałam Andrzeja
- I went outside when i met Andrzej (ale bardziej by pasowało: I went ouside when I had met Andrzej)

Ona brała prysznic kiedy zadzwonił telefon
- She was having shower when telephone rang.


my czelaliśmy na autobus kiedy zaczeło padać
- We were waiting for a bus when rain rained.
1 5 1