Sformułuj w kilku punktach instrukcje posługiwania się szkolnym mikroskopem optycznym.Podaj jakie należy wykonywać czynności i w jakiej kolejności. Koniecznie uwzględnij przygotowanie mikroskopu do pracy, oświetlenie pola widzenia , sposób ułożenia preparatu, ustawienie ostrości,zmianę powiększenia i obliczenie powiększenia preparatu.

za rozwiązanie super dziekuję

1

Odpowiedzi

2009-10-10T14:26:53+02:00
1. Ustawienie mikroskopu:
a). mikroskop ustawiamy po lewej stronie,
b). Sprawdzamy czy jest nie uszkodzony,
c). flanelowa ściereczką wycieramy kurz.
2. Oświetlenie pola widzenia:
a). ustawiamy mikroskop w kierunku źródła światła,
b). mikroskopujemy zaczynając od obiektywu o najmniejszym powiększeniu,
c). patrząc w okular lewym okiem za pomocą lusterka wklęsłego oświetlamy pole widzenia, które ma kształt koła.
3. Ustawienie preparatu na stoliku:
a). śruba makro-metryczną opuszczamy stolik
b). umieszczamy preparat szkiełkiem nakrywkowym do góry tak aby znajdował sie on pośrodku kondensatora.
4. Nastawienie obrazu na ostrość:
a). podnoszenie stolika do góry,
b). lewe oko na okular i opuszczamy stolik szukając obrazu,
c). Ostrość obrazu regulujemy śruba mikrometryczną.

Proszę :P:)
4 5 4