Odpowiedzi

2010-02-08T19:12:28+01:00
Obj₁= a₁ * b₁ * c₁
Obj₁=0,20m * 3m * 0,30m
Obj₁=2*0,18
Obj₁= 0,36m³

Obj₂=0,20m*4m*0,30m
Obj₂=0,48m³

Na wykonanie murku do piaskownicy zużyto 0,84m³ betonu.