1.Oblicz pole kwadratu o przekatnej 4,6cm
2.Ile arow ma dzialka budowlana o wymiarach 24m x 35m?
3.powierzchnia pewnej gminty wynosi 92.66km2.Polowe powierzchni tej gminy stanowia gruzy o charakterze rolniczym z ktorych 1/7 zajmuja laki.Ile hektarow laki jest w tej gminie?
PROSZE PRZYNAJMNIEJ 2 ZADANIA ; D

2

Odpowiedzi

2010-02-08T19:36:24+01:00
Zadanie 1
pierwsza propozycja

d= a√2

4,6 = a√2

a = 4,6/√2

a² = (4,6/√2)²

P = 21,16/2
P= 10,58

druga propozycja
P= ½ * d₁ *d₂
P= ½ * 4,6 * 4,6
P= ½ * 21,16
P= 10,58

zadanie 2
OBLICZAMY Z WZORU NA POLE PROSTOKĄTA
Pp= a*b
Pp= 24m*35m
Pp=840m2
1ar= 100 m2
840/100=8,4a

zadanie 3
Pc= 92,66km2
1/2Pc- gruzy rolnicze
1/7 z 1/2Pc - łąki
1/2 z 92,66 = 46,33
1/7 z 46,33 = 6,61... - w zaokrągleniu
1 km = 100 ha
czyli
6,61*100= 661 ha
w tej gminie jest 661 hektarów łąki

tego zadania 3 nie jestem w 100% pewna
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T19:51:21+01:00
1)
Dane:
d=4,6
Szukane
P=?
------------------------
d=a√2
a=d :√2
a=4,6:1,4
a=3,3 ( w aokr.)
Pole
P=a*a
P= 3,3*3,3=10,89
Pole kwadratu równa się 10,89
zad.2)
Dane:
a=24
b= 35
szukane
P=?
----------------------
P=a*b
P=24*35=840 m kwadratowych=8,40 a
1a= 100m kwadratowych
Działka ma powierzchnię 8,40 a
zad.3
powierzchnia pewnej gminty wynosi 92.66km2.Polowe powierzchni tej gminy stanowia gruzy o charakterze rolniczym z ktorych 1/7 zajmuja laki.Ile hektarow laki jest w tej gminie?
Dane:
P=92,66 km^
x= 1/2 * 92,66=46,33--------->grunty
1/7 *x=1/7*46,33=6,62-----------------> łaki
Szukane
powierzchnia łąk
------------------------------------
Łąki zajmują 6,62 km kwadratowego czyli 662 ha gminy
1km kwadratowy, to 100 ha
6,62 km kwadratowych to jest 662 ha
1 5 1