Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T19:17:01+01:00
Większość obszaru Etiopii to tereny wyżynno - górzyste, co powoduje że na obszarze tym występuje górska odmiana klimatu podrównikowego wilgotnego z wyraźną piętrowością klimatyczno - roślinną.
W południowo - wschodniej części kraju dominuje klimat podrównikowy suchy, a w północno - wschodniej Etiopii klimat zwrotnikowy skrajnie suchy.
W strefie bereha (do 500 m n.p.m.) występuje klimat gorący pustynny, z temperaturą w ciągu roku ponad 28°C.
W piętrze kolla (do 1800 m n.p.m.) średnia temperatura roczna nie spada poniżej 20°C. Powyżej (do 2500 m n.p.m.) panuje strefa klimatu umiarkowanego ciepłego ze średnimi temperaturami miesięcznymi od 16 do 20°C.
W piętrze dega (do 3500 m n.p.m.) panują temperatury mięsięczne poniżej 16 °C. Natomiast obszary czoke (powyżej 3500 m n.p.m.) stanowią strefę klimatu wysokogórskiego, temperatura na tym terenie w ciągu roku nie przekracza 10°C.
Ściśle z wysokością nad poziom morza związana jest ilość opadów w Etiopii. W najwyższych partiach tego kraju opady w ciągu roku wahają się w granicach 1500 - 1800 mm, zaś na najniżej położonych obszrach nie przekraczają 100 mm.