Zwinięta rolka tapety ma kształt walca o promieniu 4 cm i wysokości 50 cm. Ile takich rolek zmieści się w prostopadłościennym pudełku o podstawie kwadratu, wysokości równej wysokości tapey i objętości równej 28,8 dm³? Zapisz obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T21:57:18+01:00
Objętość rolki-Vr
Vr=pi*r^2*h
Vr=pi*4^2*50
Vr=3,14*16*50
Vr=2512cm3=2,512 dm3
Objętość prostopadłościanu=Vp
Vp=28,8 dm3
ilość rolek=Vp/Vr=28,8dm3/2,512dm3=11,46
W pudełku zmieści się 11 rolek,
pozdrawiam:)