Odpowiedzi

2009-04-12T10:13:21+02:00
Pb02+2H2 = Pb + 2H2O (atom ołowiu plus 2 cząsteczki duwatomowego tlenku wodoru)