Ułóż równania reakcji łączenia odpowiednich pierwiastków z tlenem wiedząc że produktami reakcji są tlenki: miedzi(II) żelaza(III) węgla(IV) miedzi (I) siarki(IV) fosforu(V) azotu(I) azotu (II). Np tlen + miedź -> tlenek miedzi II
O2 + 2 Cu -> 2 CuO

2

Odpowiedzi

2010-02-08T19:26:18+01:00
Miedź + tlen = tlenek miedzi(II)
2Cu + O2 = 2CuO
żelazo + tlen = tlenek żelaza(III)
4Fe + 3O2= 2Fe2O3
węgiel+ tlen = tlenek węgla(IV)
C+O2=CO2
miedź + tlen = tlenek miedzi (I)
4Cu + O2 = 2Cu2O
siarka + tlen = tlenek siarki(IV)
S + O2= SO2
fosfor + tlen = tlenek fosforu(V)
P4 + 5O2 = P4O10
azot + tlen = tlenek azotu(I)
2N2 + O2 =2N2O
azot+ tlen = tlenek azotu (II)
N2+O2 = 2NO
15 4 15
A nie powinno być
Fosfor+tlen->Tlenek Fosforu(V). 4P+5O2-> 2P2O5
2010-02-08T19:32:02+01:00
Tlenek żelaza(III) 3O2+4Fe->2Fe2O3
tlenek węgla(IV) O2+C->CO2
tlenek miedzi (I) O2+4Cu->2Cu2O
tlenek siarki(IV) O2+S->SO2
tlenek fosforu(V) 5O2+4P->P4O10
tlenek azotu(I) O2+2N2->2N2O
tlenek azotu (II) O2+N2->2NO
8 4 8