Witam.Prosił bym o pomoc w rozwiązaniu 2 nastepujacych zadan z matematyki:
1.Wyznacz ze wzoru wskazana wielkość.
a)L=2πr, r
b)P=½ah, h
c)h=a√3/2, a ←tu wystepuje ulamek
d)P=cd/2, d ←tu wystepuje ułamek
e)V=⅓ab × H, H ← × oznacza mnożenie
f)P=πr², r
g)V=πR² × H, r
h)P=(a+b)h/2, a ←tu wystepuje ułamek
i)P=πr(r+l), l

Zad.2 Z każdego z podanych wzorów wyznacz a
a)s=at²/2 ←tu wystepuje ułamek
b)L=2a+2b
c)P=(a+b)h/2 ←tu wystepuje ulamek

Bardzo prosze o pomoc pozdrawiam

Angolo

2

Odpowiedzi

2009-10-10T14:50:18+02:00
1.Wyznacz ze wzoru wskazana wielkość.
a)L=2πr/:2π
r=L/2π

b)P=½ah / *2
20=ah /:a
h=20/a

c)h=a√3/2 /*2
2h=a√3 /:√3a=2h/√3
a=2h√3/3

d)P=cd/2 /*2
2P=cd /:c
d=2P/c

e)V=⅓ab × H /*3
3V=ab*h / :ab
H=3V/ab

f)P=πr² /:π
r²=P/π
r=√P/√π

g)V=πR² × H /:H
V/H=πr² /:π
V/h/π=r²
r=√V/√h/√π

h)P=(a+b)h/2 /*2
2P=(a+b)h /:h
a+b=2P/h
a=2P/h-b

i)P=πr(r+l) /:πr
r+l=P/πr
l=P/πr-r


Zad.2 Z każdego z podanych wzorów wyznacz a
a)s=at²/2 /*2
s=at² /:t²
a=s/t²

b)L=2a+2b
2a=L-2b /:2
a=½L-b

c)P=(a+b)h/2 /*2
2P=(a+b)h /:h
a+b=2P/h
a=2P/h-b
2009-10-10T15:00:42+02:00
1.
a)L=2πr
2πr=L /:2π
r= L przez 2π

b)P=½ah
½ah=P /:½a
h=P przez ½a

c)h=a√3/2
2h=a√3
a√3=2h /:√3
a=2h√3 przez 3

d)P=cd/2
cd/2=P
cd=2P/:c
d=2p przez c

e)V=⅓ab × H
⅓ab × H=V /: ⅓ab
H= V przez ⅓ab

f)P=πr²
πr²=P
r= pod pierwiastkiem πP

g)V=πR² × H
πR² × H=V /: πH
R= pod pierwiastkiem V przez πH

h)P=(a+b)h/2
(a+b)h/2=P
(a+b)h=2P
a+b= 2P przez h
a=2P przez h-b

i)P=πr(r+l)
πr(r+l)=P
r+l=P przez πr
l=P przez πr -r
2.
a)
s=at²/2
at²/2=s
at²=2s
a= 2s przez t²
b)
L=2a+2b
2a+2b=L
2a=L-2b
a=L-2b przez 2
c)
P=(a+b)h/2
(a+b)h/2=P
(a+b)h=2P
a+b=2P przez h
a= 2P przez h -b