Odpowiedzi

2010-02-08T20:05:34+01:00
Ekosystem stanowi funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana materii między biocenozą i biotopem. Ekosystem stanowi największą jednostkę funkcjonalną biosfery. Przykłady ekosystemów:

* staw
* las
* dżungla
* łąka
* moczary
* rafa koralowa
* pole – agroekosystem
* plantacja sosnowa
* ocean
* wybrzeża morskie
* dolny bieg rzeki