Odpowiedzi

2009-10-10T14:40:57+02:00
SO₂ + H₂O → H₂SO₃
CO₂ + H₂O → H₂CO₃
N₂O₅ + H₂O → 2 HNO₃
P₄O₁₀ + 6 H₂O → 4 H₃PO₄

H₂SO₃ → 2 H⁺ + SO₃⁻²
H₂CO₃ → 2 H⁺ + CO3⁻²
HNO₃ → H⁺ + NO₃⁻
H₃PO₄ → 3 H⁺ + PO₄⁻³