Zad1.
Do 400 g 5-procentowego roztworu chlorku amonu dodano 100 g wody. Oblicz stęzenie procentowe otrzymanego roztworu.
Wynik ma być 4%.
Zad2.
Odparowano 100 g wody z 300 g 10-rocentowego roztworu. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
Wynik ma być 15%.
Zad3.
Zmieszano 150 g 4-procentowego roztworu z 250 g 10-procentowego roztworu tej samej substancji. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
Wynik ma być 7,75%.
Zad4.
Oblicz, ile gramów wody trzeba dodać do 0,25 kg 5-procentowego roztworu, aby otrzymać roztwór 2-procentowy.
Wynik ma być 375 g wody.

2

Odpowiedzi

2009-10-10T15:18:32+02:00
ZAD. 1
Dane:
Cp1= 5%
mr= 400g
Szukane:
Cp2= ?
mr2= ?

mr2= mr1 + mH2O= 400g + 100g= 500g

Cp2= ms/mr2 * 100%
Cp2= 20g/500g * 100%
Cp2= 4%

ZAD. 2
Dane:
ma= 100g
mr= 300g
Cp1= 10%
Szukane:
Cp2= ?

Cp= ms/mr * 100%
ms= Cp*mr/100%
ms= 10% * 300g/100%
ms= 30g

Cp2= ms/mr * 100%
Cp2= 30/200 * 100%
Cp2= 15%

ZAD. 3
Dane:
mr1= 150g
Cp1= 4%
mr2= 250g
Cp2= 10%
Szukane:
Cp= ?

Obliczam masę substancji podanych roztworów:
Cp= ms/mr * 100%
ms= Cp * m/100%

ms1= 4% * 150g/ 100%
ms1= 6g

ms2= 10% * 250g/100%
ms2= 25g

Obliczam potrzebne dane do stężenia procentowego roztworu:
ms= ms1 + ms2= 6g + 25g= 31g
mr= 150g + 250g= 400g

Obliczam stężenie:
Cp= 31g/400g * 100%
Cp= 7,75 %

ZAD. 4
mr= 0,25kg= 250g

Obliczamy masę substancji:
Cp= ms/mr * 100%
ms= Cp*mr/100%
ms= 5% * 250g/100%
ms= 12,5g

Obliczmy masę roztworu 2%:
mr= ms*100%/2%
mr= 625g

250g - 12,5g= 237,5g -> woda w roztworze 5-procentowym
625g - 12,5g= 612,5g -> woda w roztworze 2-procentowym
612,5 - 237,5= 375g -> tyle wody trzeba dodać
10 4 10
  • Użytkownik Zadane
2009-10-10T16:29:46+02:00
Zad1.
ms=5%×400g=20g
mr=400g+100g=500g
Cp=20/500×100%=4%
Zad2.
ms=10%×300g=30g
mr=300-100=200g
Cp=30/200×100%=15%
Zad3.
ms1=4%×150g=6g
ms2=10%×250g=25g
ms=6+25=31g
mr=150+250=400g
Cp=31/400×100%=7,75%
Zad4.
0,25kg=250g
5%×250g=12,5g
2%-12,5g
100%-x
x=100%×12,5g÷2%=625g
625g-12,5g=612,5g
250g-12,5g=237,5g
612,5-237,5=375g
2 5 2