1.Z kwadratowej kartki papieru utworzono powierzchnię boczna graniastosłupa.Oblicz pole powierzchni tej kartki wiedząc ,że podstawa graniastosłupa jest trójkąt prostokątny o kacie ostrym 30stopni i przeciwprostokatnej dlugosci 6cm.
2.Oblicz objętosc ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy a=6 pierwiastek z dwóch cm i krawędzi bocznej k=10cm.
3.Obwód podstawy walca wynosi 16pi cm, a przekątna przekroju osiowego tworzy z podstawą kąt 60 stopni. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego walca.
4.Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym , ktorego bok ma dlugosc 4cm. Oblicz Ppow.bocznej i objetosc tego stozka.
5.Oblicz objętość stożka w którym kąt rozwarcia stożka ma miarę 60 stopni ,a tworzaca wynosi 16 cm.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T19:41:00+01:00