Zad.1
Podaj miary kątów x,y,z, oznaczonych na rysunku, wiedząc, że AE||BD .

rysunek w załączniku nr.5


zad.2
Odległość między miejscowościami A i B wynosi 7km.
Jaka jest odległość między tymi miejscowościami na mapie w skali 1:250 000?


zad.3
W fabryce produkującej części do samochodów ciężarowych koszty stałe w dziale produkcji części A, wynoszą miesięcznie 40 000zł. Oprócz tego koszt produkcji jednej części wynosi 100zł. Za każdą część A odbiorca płaci 180zł.

a) Ile złotych zysku przyniesie fabryce wyprodukowanie miesięcznie 1500 części przy założeniu, że zostaną one sprzedane?

b) Ile części należałoby wyprodukować miesięcznie, aby ich sprzedaż przyniosła 140 000 zł zysku?___proszę o obliczenia___[!!!____;-)___

1

Odpowiedzi

2010-02-08T19:53:37+01:00
1:2500000
1 cm-2,5 km
x cm- 7 km
x= 7:2,5
x=2,8
Odp. odległośc miedzy tymi punktami wynosci 2,8 cm
1 5 1