Matematyka z plusem 6. Zapisz w jak najprostszej postaci
a) 2x(x-5) - 3(x² - 2X)+(x-2)x
b) a(a+b+c)-b(a-b+c)- c(a-b-c0
c) x(x² + 2x + 1) -(-4x³ + 8x² - 6): 2
8.Oblicz wartości liczbowe wyrażeń
a) 3(x²- 2x + 3) - 2(x² - 5x - 1) dla x=2
b) a(2ab + b) - b(a - 2ab + a²) dla a= 0,1 i b= - 10
Proszę o szybką odpowiedź

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T19:37:38+01:00
Zapisz w jak najprostszej postaci
a) 2x(x-5) - 3(x² - 2X)+(x-2)x=
= 2x²-10x-3x²+6x+x²-2x=
= -6x

b) a(a+b+c)-b(a-b+c)- c(a-b-c)=
= a²+ab+ac-ab+b²-bc-ac+bc+c² =
= a²+b²+c²

c) x(x² + 2x + 1) -(-4x³ + 8x² - 6): 2=
= x³+2x²+x+2x³-4x²+3=
=3x³-2x²+x+3

8.Oblicz wartości liczbowe wyrażeń
a) 3(x²- 2x + 3) - 2(x² - 5x - 1)= dla x=2
= 3x²-6x+9-2x²+10x+2 =
= x²+4x+11 =
= 2²+4*2+11 =
= 4+8+11 = 12+11 = 23

b) a(2ab + b) - b(a - 2ab + a²)= dla a= 0,1 i b= - 10
= 2a²b+ab-ab+2ab²-a²b =
= a²b+2ab² =
= (0,1)²*(-10) + 2*0,1*(-10)² =
= 0,01*(-10) + 0,2*100 =
= -0,1+20 = 19,9
6 5 6
2010-02-08T19:40:53+01:00
A) 2x(x-5) - 3(x² - 2X)+(x-2)x
10x²-10x-3x²+6x+x²-2x
8x²-6x

b) a(a+b+c)-b(a-b+c)- c(a-b-c)
a²+ab+ac-ab+b²-bc-ac+bc+c²
a²+b²+c²

c) x(x² + 2x + 1) -(-4x³ + 8x² - 6): 2
x³+2x²+x+2x³-4x²+3
3x³-2x²+x+3

8.Oblicz wartości liczbowe wyrażeń
a) 3(x²- 2x + 3) - 2(x² - 5x - 1) dla x=2
3x²-6x+9 -2x²+10x+2
x² +4x+11

2² + 4*2 +11 = 4+8+11 = 23

b) a(2ab + b) - b(a - 2ab + a²) dla a= 0,1 i b= - 10
2a²b+ab-ab+2ab²-a²b
a²b+2ab²

(0,1)²*(-10) + 2*(0,1)*(-10)² = 0,01*(-10) + 0,2*100 = -0,1+20 = 19,9
2 3 2