Zad 1 znajdz masę ciała(poruszającego sie po prostej), które pod działaniem siły o wartośći 30Nw czasie 5s zmienia swą szybkość z 15 m/s na 30m/s
zad 2 znajdz wartośc siły działającej na ciało o masie 2kg, jeżeli w ciągu czasu 10s od chwili rozpoczęcia ruchu przebyło ono drogę 100m

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T23:29:03+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zadanie 1
Dane:
Vp=15m/s
Vk=30m/s
t=5s
F=30N
Obliczyć:
m=?
a=?
Wzory
a=∆V/t
a=F/m
Rozwiązanie
a=∆V/t
a=(Vk-Vp)/t
a=(30 - 15)/5
a=15/5
a=3
rachunek jednostek
[a]=[(m/s):s]=[m/s2]
a=3m/s2
a=F/m
m=F/a
m=30/3
m=10
rachunek jednostek
[m]=[N:(m/s2)]=[(kg*m/s2):m/s2]=[kg]
m=10 kg
Odpowiedź
masa ciała wynosi 10 kg

Zadanie 2
Dane:
m=2 kg
t=10 s
s=100m
obliczyć:
F=?
a=?
Wzory
s=a*t2/2
a=F/m
Rozwiązanie
s=a*t2/2 mnożymy obustronnie przez 2
2s=a*t2
a=2s/t2
a=2*100/10^2
a=200/100
a=2
rachunek jednostek
[a]=[m/s2]
a=F/m
F=a*m
F=2*2
F=4
rachunek jednostek
[F]=(m/s2)*kg]=[N]
F=4N
Odpowiedź
Działajaca siła ma warość 4N