Na podstawie poniższego tekstu napisz, który lot będzie trwał krócej: z Nowego Jorku do Londynu czy z Londynu do Nowego Jorku. Uzasadnij swój wybór.

Prądy strumieniowe to wąskie, niemal poziome strumienie powietrza, występujące w górnych warstwach troposfery i dolnych partiach stratosfery. Tworzą się ona najczęściej w strefach położonych między 35 a 65 stopniem szerokości geograficznej. Prądy te okrążają całą kulę ziemską z zachodu na wschód z prędkością dochodzącą do 200 km/h (niekiedy nawet do 400 km/h). Bardzo często są one wykorzystywane przez pilotów samolotów pasażerskich, którzy mogą w ten sposób skrócić czas przelotu i zmniejszyć zużycie paliwa.

1

Odpowiedzi

2010-02-08T19:39:01+01:00
Krócej będzie trwał lot z Nowego Jorku do Londynu, ponieważ odbywa się on z zachodu na wschód i pilot będzie mógł wykorzystać prąd strumieniowy.