Odpowiedzi

2009-10-10T15:16:02+02:00
Powietrze, które dociera do płuc poprzez drogi oddechowe, przenika do pęcherzyków płucnych. Tam zachodzi wymiana gazów między powietrzem wypełniającym pęcherzyki a krwią przepływającą w oplatających je naczyniach. Z powietrza zostaje pobrany do krwi tlen, a ta (krew) pozbywa się dwutlenku węgla. Potrzebny gaz przenika do krwi przez ścianki naczyń włosowatych dzięki dyfuzji (samorzutne wyrównanie się stężeń składników w układzie wieloskładnikowym, wywołane bezładnym ruchem cieplnym cząsteczek/jonów/atomów). Tam łączy się z hemoglobiną (czerwony barwnik zawarty w erytrocytach i w hemolimfie niektórych kręgowców) i tworzy oksyhemoglobinę (hemoglobina+tlen). Tętnice dużego obiegu krwi doprowadzają tlen (utlenowaną krew) do wszystkich tkanek ciała. Tam oksyhemoglobina oddaje tlen do komórek i hemoglobina wraca z krwią żylną do płuc. Do pęcherzyków płucnych przenika-z naczyń włosowatych- dwutlenek węgla. Stamtąd szkodliwy gaz jest wydalany.
Istotą oddychania jest powstawanie energii podczas utleniania substancji organicznych
3 3 3