Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T20:05:16+01:00
Przykład: Program sprawdza czy imię jest męskie czy żeńskie.

program imiona; // 1
USES crt; // 2

var // 3
imie: string;

begin // 4
clrscr;
Write('Podaj imie do sprawdzenia: '); //5
Readln(imie); // 6
clrscr;

if imie[length(imie)] = 'a' then //7
write(imie,' to imie zenskie!') //8
else //9
write(imie,' to imie meskie!');//10

readln; //11
end. //12

Każdy program pisany w Turbo Pascalu zaczyna się od słowa program oraz nazwy Twojego programu. (patrz 1.)
Poniżej masz sekcje USES, wpisujemy tam nazwy bibliotek, których użyjemy podczas pisania naszego programu, w moim przypadku jest to biblioteka CRT.
Następna jest sekcja VAR w której wpisujemy zmienne używane w programie, deklarujemy je w ten sposób:
nazwa_zmiennej : typ_zmiennej;
Typy zmiennych to np. String - dla zmiennej tekstowej, Integer - dla zmiennej liczbowej, real - dla zmiennej przecinkowej. W tym przypadku zmienna imie to zmienna tekstowa.
Teraz zaczynamy pisać główną część naszego programu którą rozpoczynamy poleceniem begin (patrz 4.) i trwa ona aż do end. (patrz 12.) czyli aż przez następnych 7 punktów. Na samym początku naszego programu wypadało by powiedzieć użytkownikowi co ma zrobic, dlatego mu wypiszemy mu na ekranie "Podaj imie do sprawdzenia", służy do tego komenda Write() (patrz 5.).
Gdy użytkownik wpiszę nazwę i zatwierdzi ją klawiszem enter program, poleceniem readln() przypisze wprowadzone dane do zmiennej(patrz 6.) w naszym przypadku wczesniej zadeklarowanej zmiennej tekstowej "imie". Punkty od 7 do 10 to już właściwa dla nas część programu która sprawdzi, czy wprowadzone imie jest męskie czy żeńskie, zrobi to w prosty sposób, sprawdzi czy ostatnia litera wprowadzonego imienia to "a", jezeli tak to imie jest żeńskie, a jeżeli nie to męskie (w większości wypadków). Widzimy tam instrukcje warunkową IF .. THEN .. ELSE, po naszemu JEŻELI .. TO .. W PRZECIWNYM WYPADKU, poleceniem imie[length(imie)] sprawdzimy ostatnią literę naszego imienia i jeżeli jest to 'a' to program wypisze na ekranie "to imie żeńskie" (patrz 8.), w innym wypadku (patrz 9.) program wypisze "to imie jest żeńskie"(patrz 10.). Docieramy już do końca naszego programu, widzimy tam polecenie readln; służy ono do zawieszenia pracy programu aż do momentu naciśnięcia przez użytkownika jakiegoś klawisza (patrz 11). Na samym końcu wpisujemy end. kończąc tym samym główną część naszego programu. Czyli reasumując:

Program nazwa; - Rozpoczęcie kodu.
Uses - deklarowanie modułów.
Var - deklarowanie zmiennych.
Begin .. End. - Główna część naszego programu w której mieści się to wszystko, co chcemy obliczyć, wydrukować na ekranie etc.