Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-09T06:56:35+01:00
Metale ciężkie, tj. ołów, kadm, mogą przedostać się do oragnizmu człowieka wraz z żywnością. Rośliny najbardziej narażone na zanieczyszczenie metalami ciężkimi to takie, które uprawia się wzdłuż dróg, lini kolei opalanych węglem, autostrad, itp. obszar zanieczyszczenia obejmuje rośliny rosnące do 80m od źródła (dróg).