Odpowiedzi

2011-07-29T17:11:23+02:00

podskarbi-w dawnej Polsce najwyższy urzędnik zarządzający skarbem,wpłatami i wypłatami,nadzorujący mennicą i skarbcem

 

kanclerz-w średniowieczu kierował kancelarią panującego i sprawował nadzór nad polityką zagraniczną i w pewnym stopniu polityką wewnętrzną państwa.

W dawnej Polsce był to wysokiej rangi urzędnik dworski,który prowadził kancelarię książąt dzielnicowych lub króla.

 

hetman-w Polsce i na Litwie od końca XV wieku był najwyższym dowódcą wojsk.Urząd hetmana przetrwał do 1795 roku,czyli do końca istnienia rzeczypospolitej szlacheckiej.

 

wojewoda-do XIV wieku najwyższy urzędnik książęcy.W zastępstwie panującego dowodził wojskiem i zarządzał sądownictwem.W ciągu XIII wieku wojewoda stał się urzędnikiem ziemskim.Król mianował go dożywotnio i zasiadał on w senacie.

11 4 11
2011-07-29T17:40:30+02:00

Podskarbi - urzędnik zarządzający skarbem państwa

Kanclerz - urzednik książęcyi królewski, kierował kancelarią księcia lub króla

Hetman - dowódca wojsk

Wojewoda - urzędnik, który prowadził, wodził wojskiem, czyli osoba, króra dowodziła wojskami

7 3 7