Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-04-12T11:48:13+02:00
Η-jest to sprawnosc silnika czyli stosunek pracy wykonanej przez silnik do dostarczonego mu ciepla.


η=W/(W+Q₂)=0,285=28,5%


[Q₁dobrze obliczylas]