Odpowiedzi

2010-02-08T19:55:27+01:00
UNIWERSYTET - najstarszy rodzaj szkoły wyższej o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników.

Uniwersytety:
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Uniwersytet Warszawski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Opolskis.
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Zielonogórski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Gdański Uniwersytet Medyczny<---- to są wszystie uniwersytety o jakich wiem ----> pozdrawiam ;)
1 5 1