1.Janek jest o 8 lat starszy od Bartka.Razem mają 32lata.Ile lat ma każdy z nich?Ile lat miał każdy z nich 4 lata temu?Ile razy Janek był starszy od Bartka.
2.Bartek jest o 4 lata młodszy od siostry.Za sześć lat będą mieli w sumie 34lata.Ile lat ma każde z nich obecnie?


Proszę o obliczenia


Dziękuję


1

Odpowiedzi

2010-02-08T20:18:06+01:00
X-wiek Bartka
x+8 -wiek janka
32lat maja razem

x+x+8=32
2x=24/2
x=12

bartek ma 12 lat
janek ma 20 lat

4lata temu..
bartek 12-4=8
janek 20-4=16

16/8=2

janek byl 2 razy starszy od bartka


zad 2

x-wiek siostry
x-4 - wiek bartka
34 ich wiek lacznie za 6 lat
x+x-4+6+6=34
2x=26/2
x-13

13- 6=7-wiek siostry
13-4-6=3 - wiek bartka