W pewnej szkole podstawowej jest basen o długości 25m. Każdy z sześciu torów ma 1,4 szerokości. Basen ma głębokość 1,5m.
(a) Ile waży woda w tym basenie?
(b) Jak długo trwałoby napełnianie tego basenu, gdyby woda wlewała się z prędkością 100 1/min

2
To jest 100 litrów/ 1 minute

Odpowiedzi

2010-02-08T20:01:56+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
W pewnej szkole podstawowej jest basen o długości 25m. Każdy z sześciu torów ma 1,4 szerokości. Basen ma głębokość 1,5m.
(a) Ile waży woda w tym basenie?
(b) Jak długo trwałoby napełnianie tego basenu, gdyby woda wlewała się z prędkością 100 1/min

a = 25 m - długość basenu
b = 6*1,4 m = 8,4 m - szerokość basenu
H = 1,5 m - głębokość basenu

1. Obliczam objętość basenu
V = a*b*H
V = 25 m * 8,4 m * 1,5 m
V = 315 m³

2. Obliczam ile l wody zmieści sie w basenie
V = 315 m³

1m³ = 1000 dm³
V = 315 m²* 1000 dm³/1m³ = 315.000 dm³
V = 315.000 dm³ = 315.000 l
1 dm³ = 1l

V = 315.000 l

3. Obliczam jak długo nalezy napełniać basen przy prędkości napełniania 100 l/ min.

x = 315.000 l : 100 l/min
x = 3150 min
x = 3150 min. : 60 min/1h
x = 52,5 godz
90 4 90
dlaczego 315 m kwadratowe, raczej sześcienne
litr wody (1 dm^3) waży w przybliżeniu 1 kg. czyli masa wody w basenie to 315000 kg = 315 ton
2010-02-08T20:05:02+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
6*1,4=8,4[m]-szerokość
8,4m=84dm
25m=250dm
1,5m=15dm
V=Pp*H
H=15dm
a=84dm
b=250dm
V=84*250*15=315000[dm sześciennych]
315000dm=315000l=315000kg-waga wody w basenie
315000:100=3150[m]=52,5[h]=52 30/60[h]-czas napełniania basenu

Odp: Woda w tym basenie waży 315000kg a napełnianie go zajmie 52 godziny i 30 minut.
56 3 56