Odpowiedzi

2010-02-08T19:58:04+01:00
Dane:
m = 1,2 kg
Rozw.:
Siła wyporu równa jest w tym przypadku sile ciężkości czyli
Fw = Fc = m × g = 1,2 kg × 10 [m/s²] = 12 N
Fw = ρ × g × V
V = Fw / ρ × g = 12 N/ 1000 [kg/m³] × 10 [m/s²] = 0,0012 m³ =
= 1,2 dm³
odp: C
55 2 55